Проверете оценката си от матурата

Резултатите от държавните зрелостни изпити 2010 г. – майска сесия, са публикувани на сайта:

http://rezultati.zamaturite.bg

За достъп до информацията ви е необходим входящ номер и ЕГН.