ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС

Напомням, че "Външното оценяване" е съчетано с изпита по математика за кандидатстване след 7-ми клас за езиковите гимназии и профилирани паралелки


Министерство на образованието и науката

Условия и ключ с верните отговори по МАТЕМАТИКА
31.05.2010 г.