Национален математически конкурс „Иван Салабашев” 2009 г.


На 5.12.2009 г. се проведе традиционният математическият турнир "Иван Салабашев". Турнирът е предназначен за ученици от 2-12 клас. Времето за работа е 120 мин. Състезателните теми са за 2, 3, 4, 5, 6, 7 клас, обща тема за8-9 клас и обща тема за 10-11-12 клас.

Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда за първи път през 1992 година. Основател на Турнира е Евтим Кънчев - изтъкнат деятел на Съюза на математиците в България и дългогодишен председател на секцията на СМБ в гр. Стара Загора. Благодарение на неговия ентусиазъм и организаторски способности, Турнирът бързо печели популярност в гр. Стара Загора и в региона.