СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ГРАФИК за провеждане на приемните изпитиМатематиката е на 31.01.2010г., 28.03.2010г. и 13.07.2010г.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
От новата календарна година Софийският университет "Св. Климент Охридски" започва прием на документи за кандидатстудентската кампания 2010/2011 година.
Изпитите ще бъдат разделени на три сесии. Първата изпитна сесия ще включва кандидатстудентски изпити по математика, теология, физика и география на България.
Документи ще се приемат в информационно-рекламния център на университета на бул. "Цар Освободител"15. Срокът за подаване на заявления за първата изпитна сесия е от 5 до 25 януари.
Заявленията се попълват на място, а таксата за един конкурсен изпит е 30 лева.
Повече информация може да бъде получена на тел. 930 83 80 и на сайта на Софийския университет.