При хвърляне на монета шансът за успех не е 50/50

  

От векове насам хвърлянето на монета е надежден метод за разрешаване на спорове, вземане на решения или избор на страна. То е символ на справедливостта: смята се, че шансът да се получи ези или тура е 50/50. Но се оказа, че това не е така.  

 

Според ново проучване има около 51% вероятност монетата да се падне на определена страна. По-вероятно е хвърлената монета да падне на страната, на която е хвърлена.

Калдата...