Изваждане със заемане

Колегата Яна Алексиева се е постарала и е пуснала на приятелския сайт SLIDES интересна презентация за малките ученици. Без да съм получил разрешение от авторката си позволявам да я покажа на всички...