Висше строително училище "Л.Каравелов" - София

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
(предварителен)
16. 04. 2011 г.

Условия, РЕШЕНИЯ и критерии