Челен опит


Забел.: Не е писано от знаещия правилото за членуване на имената от м.р., ед.ч.

P.S. Знаещите геометрия не са потомци на граматик Илия..., госпожо ...