A Journey in The Mandelbrot set

С този филм доц. Павел Бойчев,преподавател от катедра Информационни технологии, ФМИ на СУ, спечели първа награда в конкурса за фрактално изкуство „Пролет 2010”